Νόμος 4531/18 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διατάξεις που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου 4129/2013, μετά τη φράση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011, προστίθεται η φράση ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αρχική σύμβαση ή για τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης και ανεξάρτητα από το αν η τροποποιούμενη σύμβαση είχε υπαχθεί στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

 

2. Από 30-06-2018 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά 3, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 47. Από την ίδια ανωτέρω ημερομηνία, οι οργανικές θέσεις των Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά 3, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 33.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο β' ως εξής:

 

{Ομοίως, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του νόμου 2539/1997 και του άρθρου 40 του νόμου 3772/2009, που ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.