Νόμος 4529/18 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) ανά οικεία περιφέρεια. Από 01-01-2019 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.