Νόμος 4519/18 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 998/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 και στη συνέχεια η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Κατ' εξαίρεση η εγκατάσταση των ανωτέρω έργων υποδομής και των απαιτούμενων συνοδών τους έργων σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται, με την επιφύλαξη της τήρησης της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.