Νόμος 4512/18 - Άρθρο 403

Άρθρο 403: Τροποποίηση του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{5. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει ετησίως Έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τα εξής:

 

α) την καταγραφή των φορολογικών δαπανών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

β) την ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων,

γ) την κατανομή τους σε τομείς πολιτικής,

δ) τη δικαιολογητική τους βάση και τη χρονική διάρκεια ισχύος τους,

ε) τον αριθμό των ωφελουμένων,

στ) τον προσδιορισμό του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει κατά το προηγούμενο έτος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω Έκθεση κατά τη δομή και το περιεχόμενό της και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.}

 

3. Η παράγραφος 27 του άρθρου 34 (Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014) του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.