Νόμος 4509/17 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 176/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σχετικά με το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebates) και με το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), δεν εφαρμόζονται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και μόνο εφόσον το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου και να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και έρευνας μέσω εγκατεστημένων σε αυτή μονάδων Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων.}

 

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νέων κλινικών και εργαστηρίων, καθώς και μονάδων των ήδη λειτουργούντων κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής και εν γένει της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), όπως ισχύει. Η διαδικασία εγκατάστασης και ο κανονισμός λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων των ήδη λειτουργούντων κλινικών και εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκρίνεται από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ανώνυμη εταιρεία. Η σχετική Πράξη Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.