Νόμος 4509/17 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται, από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) και μέχρι 31-12-2017, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι εφημερίες, η υπερωριακή εργασία και εργασία νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών των ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας κατά το ως άνω διάστημα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4486/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται ο αριθμός των εφημεριών που πραγματοποιούν μηνιαίως οι ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν, λόγω της εικοσιτετράωρης συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Για την αποζημίωση των εν λόγω εφημεριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.