Νόμος 3370/05

Ν3370/2005: Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3370/2005: Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 176/Α/2005), 11-07-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί της δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Λειτουργίες και δράσεις της δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Γ: Πολιτικές και στρατηγικές δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Δ: Όργανα και δομές της δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Γραμματεία δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γενική Διεύθυνση δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 13

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

Άρθρο 16: Πεδίο παρέμβασης και συντονισμού Κέντρου Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Κεφάλαιο Ζ: Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας

 

Κεφάλαιο Η: Ανασυγκρότηση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Θ: Δημιουργία σώματος λειτουργών Δημόσιας Υγείας και κατανομή θέσεων στην Περιφέρεια

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Ι: Εκπαίδευση και έρευνα στη δημόσια υγεία

 

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις για τη δημόσια υγεία

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Συνεργασία νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

 

Άρθρο 35: Καθεστώς απασχόλησης Αντιπροέδρων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 36: Ραδιοδίκτυα Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 37

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Άρθρο 39: Ακίνητα ιδιοκτησίας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 40: Μετάταξη προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Ρύθμιση θεμάτων Λαϊκής Κατοικίας

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992

Άρθρο 45: Τροποποιήσεις των νόμων [N] 2071/1992 και 2519/1997 και του προεδρικού διατάγματος 228/2004

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1316/1983

Άρθρο 49: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις των νόμων 3329/2005 και 2646/1998

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-07-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.