Νόμος 4508/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έλεγχος δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να ορίζει εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του Διαστήματος ή/και των αεροδιαστημικών συστημάτων, επιφορτισμένους με τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το φορέα. O φορέας οφείλει να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα στιγμή, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες.

 

2. Για την πραγματοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και ελέγχων σχετικά με τις υπό εξέταση διαστημικές δραστηριότητες, οι εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιημένες πληροφορίες και δεδομένα που προκύπτουν από τις διαστημικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις που έχουν, αμέσως ή εμμέσως, παραχωρηθεί για τις διαστημικές δραστηριότητες.

 

3. Οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, θεωρούνται εμπιστευτικές.

 

4. Η άρνηση του φορέα να επιτρέψει την πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες συνιστά επαρκή αιτία για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.