Νόμος 4508/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας και διαχείριση διαστημικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκχωρείται δορυφορική χωρητικότητα στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για την ευρυεκπομπή προγραμμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με εύλογο αντάλλαγμα, όπως καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, δορυφορική χωρητικότητα στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για την ευρυεκπομπή προγραμμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου σκοπού παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ιδίως για τη διασφάλιση ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου και του απόδημου ελληνισμού σε πολιτιστικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κοινωνικά θέματα και την απρόσκοπτη κάλυψη και λήψη ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παραχωρούνται για δημόσιους, ερευνητικούς ή πειραματικούς σκοπούς δικαιώματα χρήσης ή εκμετάλλευσης επί διαστημικών πόρων και αντικειμένων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

4. Στο άρθρο 31 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Από δημοσίευσης του παρόντος οι κάθε είδους εισφορές ή συνδρομές της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency - ESA) καταβάλλονται και διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης, υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα της ESA, η επεξεργασία θεμάτων ως προς τη συμμετοχή στα έργα και στις δραστηριότητες της ESA, η κατανομή των εθνικών πόρων, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει κάθε συναφές ζήτημα για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον καθορισμό των ενεργειών και δράσεων που συναρτώνται με τη συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα, ως και κάθε σχετική με τα ως άνω διαδικασία ή δραστηριότητα. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εγγράφεται κατ' έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή συνδρομών της Ελλάδας και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ESA.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.