Νόμος 4497/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα εξής:

 

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 

α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.

β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'.

γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

 

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

 

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 

α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

 

Δ. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 

Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

 

Ε. Βιομηχανικά είδη.

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

 

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου.

 

Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

 

2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 2078/80743/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2679/Β/2017), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 303206/1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 461/Β/1997). Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ' αναλογία η διάταξη της περίπτωσης κ)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

 

3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α' έως και ΣΤ', υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α' μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως 3 προϊόντα της κατηγορίας Γ' και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α', Γ', Δ'.

 

4. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός 60 ημερών τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.