Νόμος 4497/17 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Διατάξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δαπάνη που προβλέπεται στο άρθρο 55 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017) δύναται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

2. Δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που υλοποιούνται μετά την περίοδο μελετών - κατασκευών, στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων, που έχουν κυρωθεί με νόμο και αφορούν σε έργα που είχαν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δύνανται να βαρύνουν και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.