Νόμος 4484/17 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της, εξαιρούμενων των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τμημάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα. Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω κτημάτων ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, του δικαιώματος ανανέωσης περιερχομένου εφεξής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το δε μίσθωμα ή αντάλλαγμα που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου μέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.}

 

2. Στη διάταξη του άρθρου 206 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ, πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) κατά τρίτων δύνανται να εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει και αποτελούν έσοδα αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.