Νόμος 4483/17 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προθεσμία της 30-06-2017 που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) παρατείνεται μέχρι και τις 31-10-2017. Τυχόν διαγραφή Κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εξαιτίας της παρέλευσης της προθεσμίας της 30-06-2017, προ της, με το παρόν άρθρο, διδόμενης παράτασης είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.