Νόμος 4483/17 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παύουν οριστικά οι πειθαρχικές διώξεις που ασκήθηκαν βάσει της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) κατά δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Ασκηθείσες πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή, θεωρούνται ως μη γενόμενες και τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές προστίμου διαγράφονται.

 

2. Παύουν οριστικά οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για την αιτία της παραγράφου 1 και τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.

 

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.