Νόμος 4467/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους δασικούς υπαλλήλους και στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, που κατέχουν την απαραίτητη έγκριση της κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 47 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), χωρίς να έχουν την ειδικότητα του οδηγού και συμμετέχουν στα περίπολα ως οδηγοί κατά την έννοια του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989), οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας και οποιωνδήποτε ειδικών προγραμμάτων αυτής που εκτελούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες, καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), με ανώτατο όριο τις 45 διανυκτερεύσεις κατ' έτος.

 

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από 01-01-2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.