Νόμος 4463/17 - Άρθρο p1

Παράρτημα 1: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου και για τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 1: Σύναψη συμφωνιών παροχής πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή

Άρθρο 2: Διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή

Άρθρο 3: Ελάχιστο περιεχόμενο συμφωνίας - πλαίσιο

Άρθρο 4: Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή

Άρθρο 5: Περιεχόμενο Αίτησης

Άρθρο 6: Τέλη για συμφωνίες πρόσβασης σε υλική υποδομή

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.