Νόμος 4463/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

Αν το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, μετά την εξέταση μιας επίλυσης διαφοράς βάση του παρόντος νόμου, διαπιστώσει μη συμμόρφωση με την απόφασή του, ή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή ενημέρωσης από αρμόδιο φορέα, μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να επιβάλει κατάλληλες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 77 του νόμου 4070/2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.