Νόμος 4461/17 - Άρθρο 98

Άρθρο 98


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 30 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ορίζονται ως μέλη και Υποδιευθυντές των οικείων φορέων.

 

7. Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νοσοκομείων, που λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό ή συμμετέχουν σε κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, ορίζονται από τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προέρχονται από κάθε οργανική μονάδα που συγκροτεί το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή συμμετέχει σε κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.