Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 13

Παράρτημα XIII: Κατάλογος της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 87 (όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος τέταρτο Προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2009 (L120) του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.