Νόμος 4403/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της για ικανοποίηση ή διασφάλιση απαιτήσεων και γενικότερα δικαιωμάτων που στηρίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014) ή απορρέουν από τις οριζόμενες στην παράγραφο αυτή υποχρεώσεις.

 

2. Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του μέχρι το πέρας της εκκαθάρισής του για χρέη που δημιουργήθηκαν είτε πριν είτε μετά τη θέση του υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 

3. Στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), το οποίο τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του νόμου 4242/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας κατά παρέκκλιση της παραγράφου Β1 του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), και σύμφωνα με τη διαδικασία και προϋποθέσεις των παραγράφων Α1 και Β2 του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.