Νόμος 4389/16 - Άρθρο 180

Άρθρο 180


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του νόμου 3213/2003 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 αυτού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 3213/2003 όπως ισχύει, η φράση άρθρα 4 έως 8 αντικαθίσταται από την φράση άρθρα 6 έως 8.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3213/2003 καταργείται. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 4(β) του άρθρου 143 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), διαγράφεται η φράση , και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2,.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.