Νόμος 4354/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 4310/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι πράξεις / δράσεις / έργα ΕΤΑΚ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4314/2014. όπως αυτός ισχύει, και στο οικείο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.