Νόμος 4354/15 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011, ως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις ανωτέρω σχετικές συμβάσεις αξιοποίησης με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμένων και των τουριστικών λιμένων μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καμία δέσμευση από άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, κατόπιν εισήγησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία εισήγηση υποβάλλεται 10 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της ως άνω προθεσμίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.