Νόμος 4351/15 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Εκκαθάριση δαπανών ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών ΕΦ 29-110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

2. Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3460/2006, όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα έτη 2013 και 2014 εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών ΕΦ 29-110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.