Νόμος 4331/15 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Εργοδοτική εισφορά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπέρ τέως Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974 (ΦΕΚ 101/Α/1974), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{ζ. Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών των απασχολουμένων στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισμένων στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (τέως Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης) του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1Α του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1344/1973 (ΦΕΚ 36/Α/1973), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1B του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1344/1973 (ΦΕΚ 36/Α/1973), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.