Νόμος 4325/15 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα εξής:

 

{θ) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

η) τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ως μέλη οι Διευθυντές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας βοηθός Συνήγορου του Πολίτη. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

 

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.