Νόμος 4325/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ποσοστό 10% χορηγείται ισόποσα στους υπό τα στοιχεία στ)β' και στ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα' και στ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τακτικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισμός, κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων που τον απαρτίζουν με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε τροποποίηση της ανωτέρω συμφωνίας.

 

Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόμματος από συνασπισμό, το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέμεται με βάση τη συμφωνία των κομμάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή δεν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η συμφωνία, κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ των κομμάτων που απαρτίζουν το συνασπισμό, στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.}

 

2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.

 

3. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.