Νόμος 4321/15 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 5/2007 (ΦΕΚ 4/Α/2007), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31-12-2016.

 

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.

 

Για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.