Νόμος 4316/14 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραμονή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας

 

Μετά το β' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3528/2007 ??? προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αίτησή τους, που υποβάλλεται 6 μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

2. Μετακίνηση από μονοθέσια περιφερειακά ιατρεία

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ειδικότητα και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια), κατόπιν αιτήσεώς τους, μπορούν να μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια) άγονων Α' περιοχών σε κενή θέση, εφόσον αυτή υπάρχει.}

 

3. Υποχρέωση συμμόρφωσης νοσοκομείων σε συμβατικούς όρους

 

Η περίπτωση ι' του άρθρου 28 του νόμου 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Τα έσοδα από εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για μη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους, επισκέπτες, καθώς και στο προσωπικό, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί συμβολαιογραφικώς, σε περιπτώσεις κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών υπό όρο. Τα νοσοκομεία δύνανται να λειτουργούν ή να εκμισθώνουν χώρους και εγκαταστάσεις τους ως κυλικεία, ανθοπωλεία κ.λ.π. με την εξαίρεση της ανωτέρω συμβολαιογραφικής δεσμεύσεως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.