Νόμος 4314/14 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 για την τροποποίηση της ενδέκατης Οδηγίας 1989/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1989 (EEL 395/1989) και των Οδηγιών 2005/56/ΕΚ της 26-10-2005 (EEL 310/2005) και 2009/101/ΕΚ της 16-09-2009 (EEL 258/2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.