Νόμος 4314/14 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν άλλου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, βάσει του άρθρου 123, παράγραφος 6 του Κανονισμού (EE) 1303/2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.