Νόμος 4314/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Νομική προστασία υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση ποινικής διώξεως του υπαλλήλου ή αποδόσεως σε αυτόν αξιόποινης πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, διατάσσεται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη ή μη της πράξης, που του αποδίδεται. Εάν από την έρευνα αυτή διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος δεν διέπραξε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ παρέχεται νομική υπεράσπιση. Σε περίπτωση καταδίκης οι καταβληθείσες δαπάνες υπεράσπισης αναζητούνται από τον καταδικασθέντα.

 

2. Η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 2014-2020.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.