Νόμος 4314/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμόδιες αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι:

 

α) Η Διαχειριστική Αρχή η οποία ορίζεται για κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

β) Η Αρχή Πιστοποίησης η οποία ορίζεται για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

γ) Η Αρχή Ελέγχου η οποία ορίζεται για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

δ) Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη της.

 

2. Αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελούν:

 

α) Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εφεξής ΕΑΣ, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ, το ΔΣΕ/CEF, το Ταμείο Αλληλεγγύης και τα Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Ταμεία, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθεισών αρχών και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του εναρμονισμένου εθνικού δικαίου.

 

β) Οι Επιτελικές Δομές Υπουργείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.