Νόμος 4314/14 - Άρθρο 24a

Άρθρο 24Α: Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (ΠΕΔ), Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ. Η Επιτροπή λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και αποτελείται από τους ακόλουθους:

 

α) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,

 

β) δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφασή του,

 

γ) ένα (1) μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφασή του,

 

δ) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

 

2. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή ΕΣΠΑ διατυπώνει γνώμη προς τη Διαχειριστική Αρχή του αντίστοιχου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) σχετικά με την κατάρτιση και την εξειδίκευσή του, με τη διαδικασία εκπόνησης των προσκλήσεων και με τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων που αφορούν έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους δήμους και ενημερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή για την πορεία υλοποίησης των πράξεων αυτών. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει αντίστοιχες εισηγήσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σχετικά με τους άξονες προτεραιότητας ή τους ειδικούς στόχους ή τις κατηγορίες δράσης αυτών που έχουν ως δικαιούχους δήμους και ενημερώνεται από αυτές για την πορεία υλοποίησής τους.

 

3. Τα μέλη δεν αμείβονται.

 

4. Η ΜΟΔ ΑΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη των δήμων ως δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.