Νόμος 4305/14 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως τροποποιείται με το άρθρο 37 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η διάθεση σε γραφείο βουλευτή ο οποίος εκλέγεται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους σε αυτές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΑ.2.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.