Νόμος 4305/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης των εργατικών κατοικιών του οικισμού Ληξούρι I στην Κεφαλλονιά, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 26-01-2014 και της 03-02-2014, ανατίθεται η ανακατασκευή ή επισκευή των ανωτέρω κατοικιών στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θεωρούμενου του έργου αυτού ως δημόσιου εθνικού επιπέδου. Στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ανατίθεται η σύνταξη των σχετικών μελετών και η έκδοση των αντιστοίχων οικοδομικών αδειών.

 

2. Η χορήγηση της παραπάνω κρατικής αρωγής για ανακατασκευή ή επισκευή παρέχεται στους ιδιοκτήτες των παραπάνω κατοικιών αντί στεγαστικής συνδρομής.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων, ανακατασκευής ή επισκευής των ανωτέρω κατοικιών, διανομής των νέων κατοικιών και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανατίθεται το έργο της υποδομής κοινωνικής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινόχρηστων ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρηματοδότησης του έργου και κάθε θέμα σχετικό με τη εφαρμογή του ανωτέρου εδαφίου.

 

5. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 92 του κωδικοποιημένου νόμου 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) των επιχειρήσεων, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση αναθεώρησης, παρατείνεται για 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία τα πρόστιμα αυτά ακυρώθηκαν.}

 

6. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, σχετικά με την ανακατασκευή όσων εκ των εργατικών κατοικιών του οικισμού Ληξούρι I και Ληξούρι ΙΒ έχουν χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέες στην ίδια θέση και με τα τετραγωνικά μέτρα ως παραχωρήθηκαν, την επισκευή των χαρακτηρισθέντων ως επισκευάσιμων, την απόδοση των ακαλύπτων χώρων των επιμέρους ιδιοκτησιών στους δικαιούχους και την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπών πολεοδομικών διατάξεων επί του συνόλου των ιδιοκτησιών, η επιφάνεια, που καταλαμβάνουν τα οικοδομικά τετράγωνα 225, 226, 227, 228 και 229 του εγκεκριμένου σχεδίου Ληξουρίου, συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων και υπό παραχώρηση στο Δήμο χώρων, νοείται ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο ακίνητο, χωρίς να επέρχεται τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4383/2016 (ΦΕΚ 72/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.