Νόμος 4304/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Καταργούμενες, διατηρούμενες και εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 17, 18, 19, 20, 22, 32 και 33 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) καταργούνται.

 

2. Όπου στο νόμο 3213/2003 όπως ισχύει, προβλέπεται Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), τίθεται εφεξής Επιτροπή Ελέγχου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα που αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.