Νόμος 4281/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ/0000584/ΕΞ2014/2014 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 304/ΥΕΘ/2014), αρχίζει από τις 17-02-2012 και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2014.

 

2. Η ισχύς της κοινής απόφασης 23/674/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ 1617/Β/2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 14-02-2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 14-02-2014 μέχρι και τις 17-04-2014 θεωρούνται νόμιμες.

 

3. Η ισχύς της κοινής απόφασης 5/679/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ 1617/Β/2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 17-04-2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 17-04-2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται νόμιμες.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007), προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων που είναι αρμόδια για τη διατύπωση των θεμάτων των εξετάσεων και την εποπτεία της διενέργειας αυτών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται και η αμοιβή της Επιτροπής Εξετάσεων που βαρύνει τους προϋπολογισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.