Νόμος 4272/14 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της οίκοθεν Φ10050/20496/4067/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1579/Β/2008) ισχύουν και για το αποσπασμένο στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αλλά η διακοπή της απόσπασής του από τους ως άνω Φορείς και η επιστροφή του στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού μπορεί να γίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της διοίκησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, με απόφαση αντίστοιχα του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και του οικείου Διοικητή Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Οι μισθολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού διενεργούνται με έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, κατ' απόκλιση των οριζομένων στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών περί μισθολογικών προαγωγών διατάξεων του ΚΚΠ/ΔΕΗ και των εκάστοτε σχετικών υπηρεσιακών ρυθμίσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.