Νόμος 4262/14 - Άρθρο p

Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

 

1. Αυτοκινητόδρομος

 

2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας

 

3. Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών με Λ≥4

 

4. Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών με Λ<4

 

5. Οδός μεταξύ επαρχιών / οικισμών

 

6. Οδός μεταξύ μικρών οικισμών

 

7. Συλλεκτήρια οδός

 

8. Δευτερεύουσα οδός

 

9. Αγροτική οδός

 

10. Τριτεύουσα οδός

 

11. Δασική οδός

 

12. Αστικός αυτοκινητόδρομος

 

13. Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

 

14. Αστική αρτηρία

 

15. Κύρια συλλεκτήρια οδός

 

16. Αστική αρτηρία

 

17. Κύρια συλλεκτήρια οδός

 

18. Συλλεκτήρια οδός

 

19. Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας

 

20. Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα

 

21. Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό)

 

22. Τροχιόδρομοι (Τραμ)

 

23. Κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι (τελεφερίκ) και παρεμφερή μέσα για τη μεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών

 

24. Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης

 

25. Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες

 

26. Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών

 

27. Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις)

 

28. Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών μέσων

 

α/α Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα

 

1. Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής φράγματα), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λ.π.

 

2. Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής ταμιευτήρες), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λ.π.

 

3. Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατοστρώματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής υδροληψία από υδατοστρώματα), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφηκτή, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λ.π.

 

4. Υδροληψία από λίμνες

 

5. Υδρομαστεύσεις πηγών

 

6. Υδρομετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής υδρομετρήσεις)

 

7. Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λ.π.

 

8. Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας

 

9. Αρδευτικά και (αποστραγγιστικά) στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα

 

10. Αποξηραντικά έργα

 

11. Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια

 

12. Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων

 

13. Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρισης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρισης

 

14. Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών

 

15. Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής αντιπλημμυρικά έργα), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λ.π.)

 

16. Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας

 

17. Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας

 

18. Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων

 

19. Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λ.π.)

 

20. Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατοστρωμάτων

 

21. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση (διυλιστήρια νερού)

 

22. Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους

 

α/α Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα

 

1. Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες

 

2. Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λιμένες διακίνησης καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, λιμένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.)

 

3. Μεμονωμένες σκάλες φόρτωσης υλικών

 

4. Μεμονωμένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας

 

5. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών

 

6. Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις

 

7. Μεμονωμένες προβλήτες

 

8. Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

 

9. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή

 

10. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα)

 

11. Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής

 

12. Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση

 

13. Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας

 

14. α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα

β) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες

 

α/α Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

 

1. Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9. (γ), (δ), (ε)

 

2. Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5)

 

3. Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων

 

4. Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα

 

5. Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ)

 

6. Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται:

 

οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15
οι αναφερόμενες στους α/α 16, 17
οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9
τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα

 

7. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9

 

8. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15)

 

9. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λ.π. (εργασίες R12 και R13)

 

10. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λ.π.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)

 

11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3)

 

12. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3):

 

α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα,

β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα

 

13. Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα

 

14. Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)

 

15. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λ.π. (εργασία R3)

 

16. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)

 

17. Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή / και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ

 

18. Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10)

 

19. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα

 

20. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορία ή για άρδευση) ή για αστική - βιομηχανική χρήση:

 

α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορία:

 

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007,

ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007,

 

β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα:

 

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007,

ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007,

 

γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική - βιομηχανική χρήση

 

21. Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R)

 

22. Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

 

23. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

24. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

α/α Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

 

1. Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών

 

2. Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων

 

3. Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών

 

4. Εξόρυξη αδρανών υλικών

 

5. Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής

 

6. Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών

 

7. Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων

 

8. Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων

 

9. Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8)

 

10. Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών

 

11. Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

 

α/α Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

 

1. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

 

2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών

 

3. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών

 

4. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί

 

5. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις

 

6. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα

 

7. Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

8. Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

9. Συνεδριακά κέντρα

 

10. Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

11. Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λ.π.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18

 

12. Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λ.π.)

 

13. Δασικά χωριά

 

14. Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης:

 

νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.

 

15. Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης

 

16. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)

 

17. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες

 

18. Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κοινής υπουργικής απόφασης 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι κ.λ.π.)

 

19. Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών

 

20. Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.)

 

21. Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)

 

22. Κτίρια γραφείων

 

23. Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους)

 

24. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

 

25. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου:

 

κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)

 

α/α Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

1. Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης

 

2. Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

 

3. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg)

 

4. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)

 

5. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης)

 

6. Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λ.π.)

 

7. Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών

 

8. Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων

 

9. Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λ.π.)

 

10. Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λ.π.)

 

11. Εκτροφή σαλιγκαριών

 

12. Μικτές μονάδες

 

13. Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών

 

14. Εκκολαπτήρια

 

α/α Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες

 

1. Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια

 

2. Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων

 

3. Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λ.π.)

 

4. Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων

 

5. Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λ.π.)

 

6. Εκτροφή αμφίβιων

 

7. Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες

 

8. Εκτροφή μη ενδημικών ειδών

 

9. Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λ.π.)

 

α/α Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

 

1. Σφαγή ζώων και πουλερικών Συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος τεμαχισμός και η συντήρηση του παραγόμενου κρέατος

 

2. Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ. αλλαντοποιία)

 

3. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

4. Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων.

 

Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων

 

5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

 

6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

 

7. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

 

8. Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας

 

9. Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά.. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης

 

10. Επεξεργασία τομάτας

 

11. Ελαιοτριβεία

 

12. Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

 

13. Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)

 

14. Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

 

15. Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

 

16. Τυροκόμηση γάλακτος

 

17. Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

 

18. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

 

19. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης

 

20. Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

 

21. Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

 

22. Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

 

23. Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

 

24. Παραγωγή ζάχαρης

 

25. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

 

26. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

 

27. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

 

28. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

 

29. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

 

30. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

 

31. Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

 

32. Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

 

33. Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

 

34. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

 

35. Ζυθοποιία

 

36. Παραγωγή βύνης

 

37. Παραγωγή αναψυκτικών

 

38. Παραγωγή και εμφιάλωση νερού

 

39. Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

 

40. Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής κ.ά.

 

41. Παραγωγή προϊόντων καπνού

 

42. Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο

 

43. Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)

 

44. Κατασκευή ραφοκλωστών

 

45. Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων

 

46. Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

 

47. Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

 

48. Κατασκευή κιλιμιών

 

49. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

 

50. Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα

 

51. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

52. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

 

53. Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

 

54. Κατασκευή εσωρούχων

 

55. Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.

 

56. Κατεργασία και δέψη δέρατος - κατεργασία και βαφή γουναρικών

 

57. Κατασκευή γούνινων ειδών. Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα

 

58. Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών

 

59. Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

 

60. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

 

61. Κατασκευή υποδημάτων

 

62. Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου

 

63. Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες

 

64. Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)

 

65. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα

 

66. Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

 

67. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

 

68. Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά

 

69. Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών

 

70. Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

 

71. Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

 

72. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί

 

73. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

 

74. Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

 

75. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

 

76. Έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.

 

77. Εκτύπωση εφημερίδων

 

78. Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.

 

79. Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

 

80. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

 

81. Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης). Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη

 

82. Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης

 

83. Παραγωγή άλλων στερεών καυσίμων κ.ά.

 

84. Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

 

85. Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων

 

86. Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάμεσων α' υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων

 

87. Παραγωγή ασφαλτομίγματος

 

88. Επεξεργασία ή / και παραγωγή ασφαλτούχων προϊόντων

 

89. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων

 

90. Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων

 

91. Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική μετατροπή)

 

92. Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

 

93. Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως ορίζονται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει

 

94. Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

 

95. Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης, διόγκωση πολυστυρενίου

 

96. Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

97. Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

 

98. Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και λάστιχων (στόκου)

 

99. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων

 

100. Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

 

101. Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειμένων με εκρηκτική ύλη

 

102. Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών

 

103. Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών

 

104. Παραγωγή αιθέριων ελαίων

 

105. Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις

 

106. Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής

 

107. Παραγωγή μη φυσικών ινών

 

108. Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών κ.ά. με χημική μετατροπή

 

109. Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών κ.ά. χωρίς χημική μετατροπή

 

110. Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ, αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

 

111. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

 

112. Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

 

113. Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)

 

114. Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

 

115. Κατασκευή:

 

Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών.
Κεραμικών ειδών υγιεινής
Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων
Κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων
Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

 

116. Κατασκευή:

 

Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
Άλλων προϊόντων κεραμικής

 

117. Παραγωγή τσιμέντου

 

118. Κέντρα διανομής τσιμέντου

 

119. Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου

 

120. Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη

 

121. Παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου

 

122. Παραγωγή γύψου

 

123. Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

 

124. Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

 

125. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

 

126. Παραγωγή κονιαμάτων

 

127. Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο

 

128. Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο, πλην αμιαντοτσιμέντου

 

129. Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

 

130. Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή / και πλύση αδρανών υλικών

 

131. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

 

132. Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο και άλλα προϊόντα αμιάντου, πλην αμιαντοτσιμέντου

 

133. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαμβάνονται τεχνητές ορυκτές ίνες)

 

134. Πρώτη επεξεργασία / εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών

 

135. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων σε υψικάμινο

 

136. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων χωρίς υψικάμινο

 

137. Σφυρηλάτηση, θερμή έλαση σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Παραγωγή με θερμή έλαση ή / και σφυρηλάτηση προϊόντων από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, όπως: πλινθωμάτων, γωνιών, μορφοράβδων, μορφοχαλύβων, μορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων, πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών, πασσαλοσανίδων.

 

138. Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ σιδήρου ή χάλυβα είτε ως αυτοτελή δραστηριότητα είτε ως τμήμα ευρύτερης δραστηριότητας

 

139. Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων, χαλυβδοσωλήνων

 

140. Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα

 

141. Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

 

142. Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

 

143. Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

 

144. Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

 

145. Παραγωγή:

 

Κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα
Ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα
Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου ή μετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο για την επένδυση κοινών μετάλλων ή άλλων πολύτιμων μετάλλων

 

146. Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρών ή σκραπ πολύτιμων μετάλλων

 

147. - Παραγωγή αλουμίνας - Παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα

 

148.

Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού.
Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου
Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου

 

149. Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

 

150. Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους

 

151.

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό απορριμάτων τους
Παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

 

152. Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

 

153. Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτού

 

154.

Παραγωγή χαλκού με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού
Παραγωγή κραμάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος)
Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού χαλκού ή σκραπ χαλκού

 

155. Κατασκευή σύρματος χαλκού και μηχανική μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη πρώτη ύλη χαλκού ή κραμάτων αυτού

 

156. Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) από μεταλλεύματα ή οξείδια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτών

 

157. Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) με ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερμικό εξευγενισμό των αποβλήτων τους

Τήξη - χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) από σκραπ ή εμπορικώς καθαρή μορφή
Παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.
Πρώτη επεξεργασία χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου (με ή χωρίς χύτευση) κ.λ.π.
Παραγωγή συσσωματωμάτων νικελίου

 

158. Τήξη - χύτευση ελαφρών μετάλλων κ.ά.

 

159. Τήξη - χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων κ.ά. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος με α/α 158

 

160. Βαθιά κοίλανση με χρήση εκρηκτικών

 

161. Πρώτη επεξεργασία / εμπλουτισμός μεταλλεύματος

 

162. Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,

 

163. Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

 

164. Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

 

165. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

 

166. Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

 

167. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία

 

168. Κονιομεταλλουργία (παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από σκόνες μετάλλου με θερμή επεξεργασία ή υπό πίεση)

 

169. Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)

 

170. Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

 

171. Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων κ.α.

 

172. Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.

 

173. Κατασκευή:

 

Ειδών μαχαιροποιίας
Εργαλείων
Κλειδαριών και μεντεσέδων
Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Ειδών από σύρμα
Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών
Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

 

174. Κατασκευή:

 

Κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
Άλλων αντλιών και συμπιεστών
Άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
Φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
Άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης κ.ά.
Γεωργικών ελκυστήρων
Άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Εργαλειομηχανών
Μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
Μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
Μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
Μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.α.κ.

 

175. - Κατασκευή πυροβόλων όπλων και του σχετικού εφοδιασμού τους - Επισκευή και συντήρηση όπλων και οπλικών συστημάτων

 

176. Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 

177. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

 

178. Κατασκευή:

 

Μηχανών γραφείου
Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής
Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων
Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά.
Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.
Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων

 

179. Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

 

180. Κατασκευή:

 

Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας

 

181. Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

 

182. Κατασκευή:

 

Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής
Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής
Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

 

183. Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων (ολοκληρωμένη κατασκευή)

 

184. Κατασκευή:

 

Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων
Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες

 

185. Κατασκευή:

 

Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα
Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες

 

186. - Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών - διαλυτήρια πλοίων

 

187. Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

 

188. Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών

 

189. Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, και ειδικότερα:

 

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης
Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων
Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου
Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λ.π.

 

- Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων

 

190. Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων και διαστημικών σκαφών, δορυφόρων, διαστημικών οχημάτων εξερεύνησης, τροχιακών σταθμών, διαστημικών λεωφορείων)

 

191. Κατασκευή και επισκευή:

 

Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων
Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λ.π.
Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση

 

192. Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών

 

193. Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)

 

194. Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

 

195. Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών

 

196. Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων

 

197. Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων

 

198. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

 

199. Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και μη οδικών κινητών μηχανημάτων

 

200. Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού

 

201. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

 

202. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων

 

203. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

 

204. Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων κ.ά., που χαρακτηρίζονται ως:

 

α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1, 2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1, 2, 3 για την εισπνοή,

β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2,

γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2

 

205. Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

 

206. Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

 

207. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας

 

208. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων

 

209. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα πλην βιοαερίου

 

210. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια

 

211. Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

 

212. Κατασκευή και βαφή:

 

καρεκλών και καθισμάτων
άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα
άλλων επίπλων κουζίνας
άλλων επίπλων

 

213. Κατασκευή στρωμάτων

 

214. Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων

 

215. Κατασκευή:

 

Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά.
Απομιμήσεων κοσμημάτων

 

216. Κατασκευή μουσικών οργάνων

 

217. Κατασκευή αθλητικών ειδών

 

218. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

 

219. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

 

220. Άλλες βιομηχανίες κατασκευών κ.ά.

 

221. Εργασίες διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 του νόμου 3982/2011

 

222. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.ά. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη

 

223. - Στεγνοκαθαριστήρια - Πλυντήρια ταπήτων - Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών

 

224. Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

 

225. Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

 

226. Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό

 

227. Αναγόμωση πυροσβεστήρων

 

228. Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων κ.λ.π. (εκτός των ιατρικών)

 

229. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών (βαρέλια, δεξαμενές κ.λ.π.)

 

α/α Ομάδα 10η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

 

1. Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

 

2. Αγωγοί υγρών καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, μετρητικοί σταθμοί κ.λ.π.)

 

3. Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κ.λ.π.)

 

4. Αγωγοί χημικών ουσιών (υγρών και αερίων)

 

5. Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς

 

6. Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης, εγκαταστάσεις δέσμευσης για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς

 

7. Σταθμοί υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων

 

8. Παραγωγή και μεταφορά ατμού και θερμού νερού, με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

9. Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα

 

10. Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερύψηλης τάσης)

 

11. Μεμονωμένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)

 

α/α Ομάδα 11η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

1. Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών

 

2. Αρχική δάσωση και αναδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους

 

3. Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

 

4. Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)

 

5. Εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, go cart κ.ά.)

 

6. Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης ή / και μικροεπισκευής σκαφών

 

7. α) Σωφρονιστικά καταστήματα

β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και Φιλοξενούμενων και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΚΕΚ)

 

8. α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις

β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών

 

9. Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς

 

10. Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από δύο έτη

 

11. Αλυκές

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.