Νόμος 4251/14 - Άρθρο 141

Άρθρο 141


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

 

Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας κ.λ.π.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λ.π.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει στις 30-04-2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματός τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι τις 30-04-2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματός τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.}

 

Παράγραφος 2: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

 

Από της ισχύος του άρθρου 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α/2012), για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος δεν απαιτείται η απόλυσή τους λόγω νόσου, αλλά αρκούν η λύση της σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, η συμπλήρωση των απαιτούμενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών ασφάλισης, καθώς και συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας που επιφέρει ανικανότητα σωματική ή διανοητική προς εκτέλεση κάθε εργασίας ή ανικανότητα για την εργασία που οφείλει να παρέχει.

 

Παράγραφος 3: Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Η παράγραφος 3)α του άρθρου 30 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), η οποία προσετέθη με την παράγραφο 2 με τίτλο Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, συγκροτούνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για την παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.