Νόμος 4249/14 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις β' και ε' του άρθρου 8 του νόμου 3013/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{β. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων.}

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.