Νόμος 4244/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), προστίθενται περιπτώσεις ζ' και η' ως εξής:

 

{ζ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Οδηγών,

η) Μόνιμο Προσωπικό Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου Οδηγών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου Α' του άρθρου 92 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.