Νόμος 4224/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31-10-2013, μέχρι τις 28-02-2014.

 

2. Το άρθρο 31 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/2007) παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2014.}

 

3. Η διάρκεια ισχύος της κατ' εξαίρεση παράλληλης άσκησης από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 71 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) παρατείνεται μέχρι 31-12-2014.

 

4. Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) παρατείνεται έως και 31-01-2014.

 

5. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 9 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις μέχρι τις 31-12-2013 αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι τις 31-12-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.