Νόμος 4223/13 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013, όπου συναντάται η λέξη ετησίως αντικαθίσταται από τη φράση ανά φορολογικό έτος.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις 50 ημερών και αντικαθίστανται από τις λέξεις 4 μηνών.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.}

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη συναλλαγών προστίθεται η λέξη και, διαγράφονται οι λέξεις και ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών, καθώς και να προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συνδεδεμένες εταιρείες και αντικαθίστανται από τις λέξεις συνδεδεμένα πρόσωπα.

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αντικαθίστανται από τις λέξεις συνδεδεμένα πρόσωπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.