Νόμος 4213/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, εκδίδεται ο οργανισμός του, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες μεταβολές, λόγω της υπαγωγής στο νέο νομοθετικό καθεστώς, καθώς και όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 

2. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που διασυνδέθηκε με το Νοσοκομείο ΚΑΤ βάσει της Υπουργικής Απόφασης οίκοθεν Υ4Α/84627/2011 (ΦΕΚ 1681/Β/2011) εκκαθαρίζονται και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ.

 

3. Έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης εξακολουθεί να λειτουργεί κατ' εφαρμογή των ισχυουσών, περί συστάσεώς του διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.