Νόμος 4210/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) και στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λ.π. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας 6 μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.}

 

2. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 3584/2007 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.