Νόμος 4208/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20ή έκαστου ημερολογιακού μήνα.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων 6 μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20-09-2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.