Νόμος 4144/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 259 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.