Νόμος 4132/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη αντιπρόεδρο προστίθενται οι λέξεις ως εξής: ή σύμβουλο.

 

2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ημερομηνία 01-04-2013 τροποποιείται σε 01-03-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.